Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pořízení nové Cisternové automobilové stříkačky pro JPO obce Braňany spolufinancováno EUCAS

- celkové náklady 7.714.880,-Kč

- dotace 6.943.392,-Kč

Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Braňany novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Most s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek dosahuje maximální výše 7 615 278 Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

11. - 27. 6. 2021

VV - oznámení o možnosti převzít písemnost , č.j. MmM/063251/2021/OSÚ/MS

Úřední deskaZobrazit více

9. - 28. 6. 2021

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Dělník na údržbu a úklid obce"

Úřední deskaZobrazit více

8. - 24. 6. 2021

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Úřední deskaZobrazit více

5. - 21. 6. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026 a Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

2. - 18. 6. 2021

VV - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Úřední deskaZobrazit více