Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pořízení nové Cisternové automobilové stříkačky pro JPO obce Braňany spolufinancováno EUCAS

- celkové náklady 7.714.880,-Kč

- dotace 6.943.392,-Kč

Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Braňany novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Most s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek dosahuje maximální výše 7 615 278 Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

11. - 27. 7. 2018

Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do ZO

Úřední deskaZobrazit více

9. - 25. 7. 2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24.7.2018 v obci Braňany

Úřední deskaZobrazit více

4. 7. - 31. 10. 2018

Kompostéry pro občany obce Braňany s osadou Kańkov

Úřední deskaZobrazit více

4. - 20. 7. 2018

VV návrh Opatření obecné povahy č.j. MO 143150/2017-1216

Úřední deskaZobrazit více

3. - 19. 7. 2018

Oznámení o zveřejnění záměru pachtu nemovitostí v obci Braňany, k.ú. Braňany

Úřední deskaZobrazit více