Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

návrh Závěrečného účtu obce Braňany za rok 2016

návrh Závěrečného účtu obce Braňany za rok 2016

Přílohy:

Hlavní inventarizaační zpráva

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zápis z jednání valné hromady

Inventarizační zpráva PO

Účetní výkazy PO

Účetní výzah Příloha - obec

Účetní výkaz- Výkaz zisku a ztrát - obec

Účetní výkaz Rozvaha - obec

Účetní výkaz Fin 2-12M

 

Oznámení: V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.branany.cz, v listinné podobě tyto informace nalezneta v budově Obecního úřadu Braňany v kanceláři u účetní obce v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 9. 6. 2017

Datum sejmutí: 29. 6. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět